What I did on my holidays...

I fod yn onest, os ydych chi'n byw lle fy mod i yn byw, pwy sy' eisiau mynd i ffwrdd ar wyliau? Rwyf yn deall bod digon o lefydd diddorol iawn i'w weld yn y byd, a miliynau o bobl diddorol i'w gwrdd â nhw, ond wrth reswm, tasech chi'n byw ym Mharadwys, pwy sy' am fwrw Sul yn Sblot?

Wedi dweud hynny, o dro i dro rwyf yn mynd i ffwrdd i ymweld â llefydd sy'n weithiau bron (ond dim cweit) mor bendigedig â Llangynfelyn.

Dyma sawl lluniau a sylwebau o fy neithiau diweddar:

 

To be honest, living where I do, who needs to go on away on holiday? I appreciate that there are lots of places to see and interesting people to meet, but really, when you live in Paradise who wants to spend a weekend in Bognor?

Having said that, I can sometimes be prised away from home to visit places which are often almost (but not quite) as wonderful as Llangynfelyn.

Here are pictures and thoughts from some of my excursions:


 

[Brig y dudalen/Top of page]